ZAKŁAD LOGIKI STOSOWANEJ


Zakład Logiki Stosowanej zajmuje się stosowaniem pojęć, technik, metod itp. wypracowanych w logice matematycznej w badaniach języka oraz w refleksji metodologicznej dotyczącej nauk o języku. Tematyka badawcza:

— lingwistyka informatyczna,

— logiczne aspekty komunikacji społecznej,

— logika Zachodu a refleksja logiczna Orientu,

— metodologia lingwistyki,

— matematyczne podstawy metalogiki.

 

Kierownik: prof. UAM dr hab. Władysław Zabrocki

 

Adiunkci:

dr hab. Włodzimierz Lapis

dr Vitoria Kamasa

dr Dorota Lipowska

 

St. wykładowca:

dr Sławomir Sikora