ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ I AKSJOLINGWISTYKI


Zakres zainteresowań Zakładu Komunikacji Międzykulturowej i Aksjolingwistyki obejmuje komunikację interkulturową, metodykę nauczania języków obcych, zagadnienia efektywności czasopism naukowych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych. Ponadto Zakład zajmuje się kryptografią oraz efektywnością sieci komputerowych. Przeprowadzane są także badania nad problemami gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.

 

Kurator: prof. UAM dr hab. Eliza Karmińska

 

Adiunkci:

dr Edyta Kwiatkowska-Faryś

dr Bożena Niecko-Bukowska

dr Agata Wolarska-Sobocińska

 

Wykładowcy:

mgr Setha Long-Kucharczyk

MA Israel Sostenes Pelcastre