WARSZAWSKIE SPOTKANIE POŚWIĘCONE PROF. NGUYEN CHI THUAT’OWI


W sobotę 25 marca 2017, dzięki staraniom Klubu im. Le Quy Don, wybitnego naukowca wietnamskiego w Polsce, Ośrodka Kultury Wietnamu w Polsce, Fundacji Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce, zorganizowane zostało spotkanie poświęcone osiągnięciom naukowym i translatorskim prof. Nguyen Chi Thuat`a. Było to piękne i wzruszające wydarzenie, świetnie zorganizowane, urozmaicone występami wysokiej klasy artystek wietnamskich. Wietnamscy i polscy przyjaciele przedstawili osiągnięcia Profesora, czytali wspólnie jego poezje, mówili o jego przekładach literatury polskiej na język wietnamski (m.in. „Lalka B. Prusa”) i jego nowej roli kierownika Pracowni Badań nad Językiem i Kulturą Wietnamską w UAM w Poznaniu. Na to spotkanie z Poznania przyjechali Prof. zw. dr hab. Piotr Wierzchoń, Dyrektor Instytutu Językoznawstwa UAM, poznańska poetka, Anna Andrych, sekretarz Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich i Anna Krystkowiak, wykładowca Pracowni Badań nad Językiem i Kulturą Wietnamu.

Profesor Nguyen Chi Thuat jest związany z Polską 47 lat od rozpoczęcia nauki języka polskiego i studiów filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Swoje życie dzieli między Polskę a Wietnam.

Prof. dr hab. Piotr Wierzchoń przemawia w czasie spotkania.

Wspólne czytanie wierszy z panią Anną Andrych, sekretarz Oddziału Poznańskiego

Związku Literatów Polskich.