REKRUTACJA 2017/2018 – III NABÓR


Ogłaszamy III nabór na studia I° w Instytucie Językoznawstwa!

 

STUDIA STACJONARNE I° (trzyletnie, licencjackie)

FILOLOGIA, specjalność:

Filologia nowogrecka

Filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska

 

Terminy rejestracji na studia: 25-26.09.2017
Termin dostarczenia dokumentów: 27-28.09.2017

___________________________________________________________________________________________________________

STUDIA STACJONARNE II° (dwuletnie, magisterskie)

W roku akademickim 2017/2018 na specjalnościach etnolingwistyka oraz językoznawstwo i nauka o informacji dla studentów I roku studiów stacjonarnych II° możliwy będzie wybór jednego spośród 8 języków kontynuowanych:

 • arabski
 • chiński
 • francuski
 • hindi
 • hiszpański
 • japoński
 • rosyjski

Języki od podstaw:

 • litewski
 • włoski

na I roku studiów stacjonarnych II stopnia obowiązują następujące przedmioty (oprócz konwersatoriów i seminarium):

 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (kontynuowanego od poziomu licencjatu)
 2. Praktyczna nauka II języka specjalności – kontynuacja*
 3. Praktyczna nauka II języka specjalności – od podstaw*

*Student wybiera kontynuację nauki języka od poziomu licencjatu lub naukę języka od podstaw.

UWAGA! Liczba studentów w grupach jest ograniczona. Zakwalifikowany kandydat wskazuje 3 preferowane grupy językowe podczas Dnia Studenta I roku.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw-wyniki są przeliczane na punkty:

– pierwszy przedmiot obowiązkowy – poziom rozszerzony: język obcy nowożytny

– drugi przedmiot obowiązkowy – poziom rozszerzony: przedmioty do wyboru: drugi język obcy nowożytny, język ojczysty mniejszości narodowych, matematyka, historia
lub geografia.

Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (B1).

Szczegółowe informacje dotyczące punktacji znajdują się pod adresem:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/Strona/Matrix/__data/assets/pdf_file/0005/302387/Wydzial-Neofilologii_.pdf

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/Strona/Matrix/strona-glowna/aktualnosci/na-gown/325265-harmonogram-postepowania-rekrutacyjnego-2017-2018

STUDIA NIESTACJONARNE I° (trzyletnie, licencjackie)

FILOLOGIA, specjalność:

Etnolingwistyka

Język specjalności: j. francuski.

STUDIA NIESTACJONARNE II° (dwuletnie, magisterskie)

FILOLOGIA, specjalność:

Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji.

STUDIA WIECZOROWE 

Specjalność: filologia koreańska

Szczegóły i zasady rekrutacji:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-filologia-koreanska,696