PROFESOROWIE WIZYTUJĄCY


PROF. UAM DR HAB. KYONG-GEUN OH


Visiting Profesor w Zakładzie Koreanistyki. Ukończył pracę habilitacyjną. Prowadzi zajęcia o kulturze i literaturze Korei, ćwiczenia, wykład i seminarium dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Interesuje go kulturoznawstwo i literaturoznawstwo koreańskie i polskie.

 

 

PROF. DR TU LE DINH


Jest kierownikiem Pracowni Azji Południowo-Wschodniej. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, na tej uczelni zrobił również doktorat. Interesuje się językoznawstwem, glottodydaktyką oraz tłumaczeniami.
W roku akademickim 2012/13 prowadzi zajęcia: gramatyka opisowa języka wietnamskiego i języka tajskiego, historia języka wietnamskiego i języka tajskiego, wykład monograficzny (semantyka interlingwalna), teoria i praktyka przekładu, seminarium magisterskie oraz praktyczna nauka języka wietnamskiego (zajęcia z I rokiem studiów magisterskich).