PRACOWNIA PREPARACJI I EWALUACJI MATERIAŁÓW GLOTTODYDAKTYCZNYCH


„Glottodidactica” jest organem założonym przez prof. Ludwika Zabrockiego w 1966 r. Jest to forum dyskusyjne lingwistyki stosowanej, zarówno w sensie zastosowań teorii lingwistycznych do badań nad akwizycją mowy (przyswajania języka) i nauczania języka oraz tłumaczeń, jak i w sensie opisu i rozwiązań interkulturowych problemów praktycznych związanych z językiem i komunikacją, co często wykracza poza lingwistykę.

Publikowane są artykuły, sprawozdania badawcze i recenzje książek, zwłaszcza  z następujących zakresów: od akwizycji mowy dziecka, poprzez sterowane nauczanie języka I (w piśmie), akwizycję języka drugiego, (sterowane) nauczanie języków obcych (komunikacja językowa i niejęzykowa, także w ramach dysfunkcji językowych) aż do wieku 60+, za pomocą nowych mediów; to także interkulturowe problemy ekwiwalencji tłumaczeń pisemnych i ustnych.

 

Kierownik: mgr Emilia Maternik

 

St. wykładowca:

dr Joachim Stephan

 

Wykładowcy:

mgr Pascale Bali-Schwartz

mgr Eva Maria Rufo Sanchez-Roman

mgr Robert Wołyński