PRACOWNIA AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ


Pracownia Azji Południowo-Wschodniej oferuje możliwość studiowania następujących języków:

— indonezyjski i malajski (w ramach kierunku studiów Filologia Indonezyjko-malajska),

— wietnamski i tajski ( w ramach kierunku studiów filologia Wietnamska)

— chiński ( w ramach języka specjalizacyjnego na kierunku Etnolingwistyka)

Zakres badań naukowych  pracowni obejmuje językoznawstwo,  w tym językoznawstwo opisowe i porównawcze, literaturoznawstwo  wietnamskie, legilingwistykę porównawczą oraz  glottodydaktykę.

 

Kierownik: dr Przemysław Wiatrowski

 

Adiunkt:

dr Esther Hesline Palandi

 

St. wykładowca:

dr Desy Teja Gumilar

 

Wykładowcy:

mgr inż. Mien Le Thi Kim

mgr Dorotea Moni-Stelmachowska

lic. Ruan Yanting

 

mgr Daria Zozula