INFORMACJE OGÓLNE


Podyplomowe studia dla kandydatów

na tłumaczy przysięgłych

 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Językoznawstwa

Opis studiów: studia obejmują dwie grupy przedmiotów:
1) przedmioty kierunkowe ściśle związane  z przekładem (praktyczna nauka przekładu pisemnego i ustnego oraz teorie translatologii),
2)  przedmioty ogólne ( z zakresu prawa, językoznawstwa i historii systemów prawnych).
Czas trwania studiów: studia trwają dwa lata. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przekładu prawniczego.
Na studiach realizują się programy: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański.

Odpłatność za naukę: czesne wynosi 6000 zł. za rok (2 semestry).
Opłata może być wnoszona w formie opłaty semestralnej lub w ratach
( miesięcznych).

Rekrutacja
rozpoczyna się 6 czerwca i trwa do 10 października 2016 r.
O kolejności przyjęć decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja
: „Rekrutacja 20
16/2017
tel. 061 829 3664
lub 3663;
Sekretariat studiów niestacjonarnych Instytutu  Językoznawstwa: p. 313 B lub 218 B

e – mail: ola@amu.edu.pl

Należy składać następujące dokumenty:
1) podanie na studia podyplomowe
2) 2 fotografie
3) odpis dyplomu lub dyplom ukończenia studiów
4)  życiorys
5)  oświadczenie o znajomości wybranego języka obcego na poziomie zaawansowanym.
6)  kopia dowodu osobistego
Dokumenty należy przesyłać pocztą lub dostarczyć na adres:

Rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Językoznawstwa
al. Niepodległości 4     p. 313B   Coll. Novum
61-874 Poznań

Podyplomowe studia dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych

podanie_na_studia_podyplomowe

oświadczenie-o-znajomości-języka